Kakšne so prednosti timskega dela v poslu?

Timsko delo vključuje različne ljudi in različne skupine v vašem podjetju, ki sodelujejo, da bi povečali svojo učinkovitost in dosegli skupni cilj. Obstaja veliko načinov organiziranja ekip - nekatere ekipe so organizirane okoli določenega izdelka, ki se razvija, druge pa okoli procesa, na primer proizvodnje ali raziskav. Prednosti skupinskega dela poleg zagotavljanja izkušenj članom ekipe vključujejo tudi večjo učinkovitost, finančne prihranke, inovacije in moralo.

Nasvet

Timsko delo spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, združuje komplementarne prednosti, izboljšuje moralo in zagotavlja večjo prožnost na delovnem mestu.

Izboljša moralo s spodbujanjem občutka lastništva

Timsko delo omogoča zaposlenim, da prevzamejo večjo odgovornost za odločanje, članom ekipe pa omogoča tudi večji nadzor nad delovnim procesom. To lahko privede do izboljšane morale, saj zaposleni pridobijo več avtoritete in lastništva nad projekti, na katerih delajo. Dodatna odgovornost lahko privede do bolj koristnega delovnega okolja in nižjega prometa. Delo v skupini daje zaposlenim tudi večji občutek pripadnosti in prepoznavnosti, kar jim pomaga, da so bolj ponosni na svoje delo in svoje podjetje.

Vzpostavlja zaupanje in krepi odnose

Na delovnih mestih, kjer timsko delo ni dosledno, ustanavljanje skupin pomaga graditi močnejše odnose med zaposlenimi in posameznikom omogoča, da se naučijo delati v nesoglasju. Ustanavljanje skupin, tudi kadar niso potrebne, ustvarja okolje, v katerem se delavci še naprej ponašajo z neodvisnimi dosežki, hkrati pa slavijo prispevke sodelavcev.

Ko pride do spora, mora ekipa rešiti težavo in razrešiti nasprotujoče si ideje, namesto da bi menedžer posredoval. Ta vrsta oddajanja in prevzemanja se pogosto prelije v vsakodnevno delovanje in komunikacijo.

Večja prilagodljivost organizacije

Skupinsko delo lahko podjetjem pomaga, da so bolj prilagodljiva. Z združevanjem zaposlenih iz različnih delov projekta v eno skupino lahko težave ali ozka grla včasih lažje odpravimo. Na primer, proizvajalci avtomobilov lahko včasih uporabljajo to metodo pri oblikovanju avtomobilov. Namesto da bi vsaka nova zasnova avtomobila šla skozi ločena področja, kot so oblikovanje, inženiring in dobava delov, bo proizvajalec avtomobilov organiziral eno ekipo, ki bo vključevala zaposlene z vseh teh področij za oblikovanje vsakega avtomobila. Ko se težave pojavijo na enem področju, se z njimi lahko spopade celotna ekipa in delo lahko teče veliko hitreje.

Spodbuja ustvarjalnost in inovativnost

Nekatera podjetja s timskim in timskim delom ustvarjajo delovno okolje, ki se odlikuje po ustvarjalnosti. Ta podjetja včasih svojo poslovno strukturo skoraj v celoti temeljijo na timskem delu, kjer se osebje zaposli na splošnih delovnih področjih in se nato odloči za delo na projektih, ki se najbolje ujemajo z njihovimi znanji in interesi. Imenovani so voditelji in ne obstaja veriga poveljevanja ali hierarhija vodenja.

Celotna uporaba skupin pomeni, da lahko zaposleni ustanavljajo nove ekipe, ko se jim porodijo nove ideje. Temu rečemo ploskovna struktura podjetja, ki temelji na timskem delu in jo uporabljajo podjetja, ki želijo biti vodilna v inovacijah.