Vloga operacijskega vodje

Operativni menedžerji v skoraj vseh podjetjih so ključno osebje na vodstvenih položajih na višji ravni, ki zagotavlja, da podjetje deluje v največji možni meri. Neprestano spremljajo več področij v podjetju, zagotavljajo produktivnost in učinkovitost, hkrati pa skušajo zmanjšati stroške. V več oddelkih vodijo druge ključne vodje in vodijo skupine ljudi, da izpolnijo posamezne naloge, da bi dosegli cilje v celotnem podjetju.

Velika perspektiva

Ker so odgovorni za splošno dobro počutje poslovanja podjetja, imajo ti tipi menedžerjev splošno perspektivo. Sposobni so določiti potrebe znotraj podjetja in povezati skupine za skupno reševanje težav, ko se pojavijo. Morali bi biti kritični misleci, ki lahko analizirajo situacije in sprejemajo odločitve, usmerjene k najboljšim interesom podjetja, ne pa k interesom enega samega oddelka. To lahko pomeni, da morajo razrešiti tudi konflikte, ko se pojavijo med zaposlenimi, in določiti politike in smernice za dokončanje nalog.

Kar zadeva spretnosti in sposobnosti, vodje operacij potrebujejo zdravo mešanico trdih in mehkih veščin. Glede na panogo bodo upravitelji morda potrebovali mehanske sposobnosti in znanje o proizvodni opremi, vsekakor pa bodo uporabljali računalnike in vrsto sorodne programske opreme, vključno z orodji za upravljanje strank ter programsko opremo za proračun in računovodstvo. Prav tako morajo biti sposobni učinkovito upravljati ljudi z uporabo dobrih veščin poslušanja, motivacije in komunikacije.

Nadzor finančnih informacij in proračuna

Velik del naloge operativnega vodje je nadziranje oblikovanja in upravljanja proračunov na posameznih področjih podjetja. Močni voditelji bodo redno spremljali stroške in po potrebi zmanjšali izdatke oddelka, da bi podjetje ohranilo proračun. Sodelovali bodo tudi v analizi stroškov in koristi, da bi dosegli najboljšo ceno materialov in nadzirali proizvodne metode, tako da bo proizvodnja na najvišji stopnji učinkovitosti.

Nadzirajte dobavno verigo in zaloge

Drugo področje nadzora je upravljanje postopkov dobavne verige in sledenje zalog. Da bi proizvodne ekipe lahko učinkovito delovale, morajo imeti stalno oskrbo z materiali. Po končanem delu je treba končne izdelke pravilno popisati, nato pa jih poslati do vrat in navzgor po dobavni verigi trgovcem na drobno ali neposrednim kupcem. Medtem ko vsak oddelek zavzeto opravlja svoje specifično delo, so operativni menedžerji pozorni na celoten postopek in lahko po potrebi posredujejo in prilagodijo.

Potek dela in kadrovanje

Vodje operacij dobro obvladajo tudi kadrovske zahteve organizacije. S kadrovsko službo sodelujejo pri zaposlovanju in usposabljanju novih zaposlenih ter obravnavanju disciplinskih vprašanj. Ker se zavedajo potreb vsakega oddelka, lahko prilagodijo potek dela in prerazporedijo naloge, da izboljšajo učinkovitost delovanja.

Vodje operacij v različnih panogah

Čeprav vsi operativni menedžerji za opravljanje svojega dela uporabljajo najrazličnejše spretnosti, se lahko nekateri, zlasti v velikih podjetjih, specializirajo za neko področje in se osredotočijo na določen oddelek. Na primer nekdo z močnim kadrom lahko postane vodja kadrovske službe in nadzira celoten oddelek. Nekatere njihove posebne odgovornosti lahko vključujejo:

  • Ustvarjanje in upravljanje proračuna oddelka
  • Opredelite politike podjetja in izvedite usposabljanje
  • Spremljajte notranje kadrovske sisteme in zagotovite skladnost
  • Nadzirajte cilje zaposlovanja in ustvarjanje opisov delovnih mest
  • Bodite na tekočem s trendi zaposlovanja, pravnimi vprašanji in najboljšimi praksami
  • Nakup programske opreme ali drugih orodij za izboljšanje učinkovitosti oddelka

Vodenje v majhni operaciji

Če je podjetje še posebej majhno ali ponuja storitev namesto izdelave izdelka, se lahko terminologija za to vlogo nekoliko razlikuje. Vodja pisarne bo običajno deloval v zelo podobni vlogi in nadziral splošno delovanje poslovnih operacij, vključno s financami, kadri, politikami, trženjem in določanjem ciljev. Ne glede na to, ali je podjetje veliko ali majhno, je položaj še vedno bistven za splošen uspeh podjetja.