5 temeljnih operativnih strategij

Operativne strategije se nanašajo na metode, ki jih podjetja uporabljajo za doseganje svojih ciljev. Z razvojem operativnih strategij lahko podjetje preuči in uveljavi učinkovite in učinkovite sisteme za uporabo virov, osebja in delovnega procesa. Storitveno usmerjena podjetja uporabljajo tudi osnovne operativne strategije za povezovanje dolgoročnih in kratkoročnih korporacijskih odločitev in ustvarjajo učinkovito vodstveno ekipo.

Korporativna strategija in medfunkcionalne interakcije

Korporativne strategije vključujejo razumevanje podjetja kot sistema medsebojno povezanih delov. Tako kot so mišice srca odvisne od možganskih funkcij v človeškem telesu, je vsak oddelek podjetja odvisen od ostalih, da ostanejo zdravi in ​​dosežejo želene rezultate. Dodatne ključne strategije, ki jih podjetje uporablja, bi morale podpirati korporacijsko strategijo in uporabljati medfunkcionalne interakcije.

Strategije, ki jih vodijo stranke

Operativne strategije bi morale vključevati pristope, ki jih usmerjajo kupci, da bi zadostili potrebam in željam ciljnega trga. Za to mora podjetje razviti strategije, ki ocenjujejo in se prilagajajo spreminjajočim se okoljem, nenehno krepijo temeljne kompetence in sproti razvijajo nove moči. Pri ocenjevanju okolij mora podjetje spremljati tržne trende, da izkoristi nove priložnosti in se izogne ​​morebitnim grožnjam.

Razvijanje temeljnih kompetenc

Temeljne kompetence so moči in viri znotraj podjetja. Ključne sposobnosti se sicer lahko razlikujejo glede na panogo in podjetja, vendar lahko vključujejo dobro usposobljeno osebje, optimalne poslovne lokacije ter tržno in finančno znanje. Z opredelitvijo temeljnih kompetenc lahko podjetje razvije procese, kot so zadovoljstvo kupcev, razvoj izdelkov in vzpostavljanje profesionalnih odnosov z deležniki.

Razvoj konkurenčnih prednostnih nalog

Razvoj konkurenčnih prednostnih nalog izhaja iz oblikovanja korporativne strategije, tržne analize, opredelitve temeljnih procesov in analize potreb. Da bi ustvarila konkurenčne prednostne naloge, organizacija oceni operativne stroške, kakovost izdelka ali storitve, čas, potreben za razvoj in dobavo blaga ali storitve, in prilagodljivost blaga ali storitve glede na raznolikost, količino in prilagoditev. Konkurenčne prednostne naloge bi morale vključevati možnost zagotavljanja kakovostnega izdelka ali storitve po poštenih stroških, ki dosledno ustrezajo potrebam kupca.

Razvoj izdelkov in storitev

Strategije razvoja izdelkov in storitev bi morale upoštevati oblikovanje, inovacije in dodane vrednosti. Pri razvoju novih izdelkov za stranke se lahko podjetje odloči, da bo vodilno pri uvajanju novega izdelka ali storitve, počaka, da se uvajanje inovacij na trg izboljša ali pa počaka, da ugotovi, ali je inovacija podjetja uspešna, preden gre naprej. Pri razvoju storitve bi morala podjetja razmisliti o embalaži, ki jo je mogoče takoj opaziti in s psihološkimi koristmi ter podpornimi storitvami. Pri razvoju blaga ali storitve mora podjetje upoštevati želje svojih kupcev, kako se upira konkurenci in kako so njegovi tehnični ukrepi povezani s potrebami svojih strank.