Kako najti odstotek bruto dobička, ki kaže na razmerje do prihodka

Odstotek bruto dobička prikazuje razmerje med prihodki podjetja in stroški prodanega blaga. Odstotek prikazuje centov na dolar, ki jih podjetje obdrži od vsakega dolarja prihodka. Če ima vaše podjetje na primer odstotek bruto dobička 26 odstotkov, to pomeni, da je 26 centov vsakega dolarja prihodka enako dobičku. Odstotek bruto dobička vašega podjetja lahko primerjate z drugimi v isti panogi ali iz prejšnjih let.

1.

Od skupnih prihodkov za prodajo odštejte stroške blaga, ki ga prodaja vaše podjetje, da ugotovite svoj bruto dobiček. Če vaše podjetje na primer ustvari 4,6 milijona dolarjev prihodkov od prodaje blaga, za katerega ste plačali 3,3 milijona dolarjev, je bruto dobiček vašega podjetja 1,3 milijona dolarjev.

2.

Bruto dobiček delite s skupnimi stroški blaga, ki ga prodaja vaše podjetje. V tem primeru delite 1,3 milijona dolarjev z 3,3 milijona dolarjev, da dobite 0,3939.

3.

Rezultat pomnožite s 100, da rezultat pretvorite v odstotek bruto dobička. V tem primeru pomnožite 0,3939 s 100, da ugotovite, da je odstotek bruto dobička enak 39,39 odstotka.